Utfordringer med Musescore.com som notearkiv - manglende versjonskontroll.

Det er alltid rom for forbedring i en note, og når én versjon publiseres i flere   grupper blir det tilsvarende mange versjoner å oppdatere. 

Musescore mangler også versjonskontroll. Det blir trøblete å finne ut hva som var siste versjon, fordi man ikke kan skille original og kopi.

Eksempel:
Mr. X publiserer "Sangerhilsen" som har noen feil eller på annet vis er uferdig. Jeg laster ned denne versjonen. Det går litt tid og Mr. X oppdaterer  "Sangerhilsen". Hvis jeg nå uforvarende publiserer min versjon av "Sangerhilsen" vil den komme opp som den nyeste versjonen når man søker i Musescore, men det er altså en uferdig versjon. Hvis jeg sprer min versjon til andre grupper blir det mange versjoner å velge mellom.

Brukerne bør kunne velge om man vil
1) laste opp en ny versjon med forbedringer eller
2) simpelthen publisere en lenke til en versjon - som kontinuerlig oppdateres.

Versjonsforvirring og manglende kvalitetssikring  tror jeg betry at vi trenger et bedre bibliotek enn det Musescore.com kan tilby i dag. Imidlertid har jeg ikke en bedre løsning akkurat nå, utover å publisere (også) i eksisterende PD-bibliotek?

Joe

Add your thoughts
8 months ago
4

Liste over noter?

Takk for spennende initiativ med en imponerende produksjon! 

1) Jeg ønsker meg en tekstbasert liste  
2) gjerne med emneord og 
3) mulighet til å filtrere.

Eksempel:
"vis liste over alle noter i denne gruppen med emneord "ttbb" som er lagt inn siste måned"

Hvordan kan jeg bidra til slik funksjonalitet?

Alt godt,
Joe

Add your thoughts
8 months ago
3

Velkommen til gruppen

Vi har opprettet denne gruppen for å dele musikken vi redigerer. Du kan selv legge til noter i gruppen, og vi håper at du vil gjøre det når du redigerer noter som er 'i det fri', altså noter til musikk som ikke er beskyttet av lover om opphavsrett.

Vi ønsker at de notene som deles her er publisert med en CC lisens. Selv bruker vi Creative Commons Navngivelse - Ikkekomersiell - Del på samme vilkår. Det betyr at du kan bearbeide notene våre videre hvis du vil, og egentlig gjøre hva du vil med dem. De eneste begrensninge er at du ikke kan ta betalt for å distribuere dem videre, og at du ikke kan sette strengere begrensninger på notene dersom du deler dem videre. 

Add your thoughts
8 months ago
1