20. Het is volbracht, Dutch lyrics, Nederlands, Schemelli, J.S. Bach, BWV 458.


Uploaded on Mar 14, 2016

German version: https://musescore.com/user/1685616/scores/1875616
English version: https://musescore.com/user/1685616/scores/3976386
Without lyrics: https://musescore.com/user/1685616/scores/1882276

1. Het is volbracht,
vergeet het niet.
Dit woord, waardoor u Jezus ziet,
daar Hij aan 't kruis voor u geleden heeft
en u de zekerheid van 't Leven geeft.
En Hij die u dit al' heeft aangebracht
spreekt nu nog steeds:
Het is volbracht!

2.
Het is volbracht,
daar in dat oord.
Voorzegd door het Profetenwoord:
wat wij nooit, ooit volbrengen konden,
is nu volbracht door Jezus wonden;
wat God, zijn Raad, van eeuwigheid bedacht;
dat is toen door zijn dood volbracht!

3.
Het is volbracht,
genoeggedaan!
dit kan u toch niet meer ontgaan,
't heeft u verzoend en gerechtvaardigd,
toen zijn Zoon alles heeft vervaardigd;
waar u ooit bang of ook maar zorg'lijk dacht;
denk nu voortaan:
Het is volbracht!

4.
Het is volbracht,
dat sprak U toen,
niets kon ik zelf, mijn Jezus, doen.
Niets, niets, want wat door U gedaan werd,
ziet U alsof 't aan mij voldaan werd.
En wat U wilt volbrengen, dag of nacht,
wordt door Uzelf in mij volbracht.

5.
Het is volbracht,
ik ben bevrijd,
'k bezit nu al de zaligheid;
daar zond' en dood zijn weggenomen;
is genade en leven daar gekomen;
daarom, als 't mij nu ook ontbreekt aan kracht,
zeg ik getroost:
Het is volbracht.

6.
Het is volbracht!
Vergeet het nooit.
Dit woord, mijn hart,
sprak Jezus ooit,
en laat het u ook daartoe dienen;
dat u volbrengt op Jezus ziende.
dat u zolang u leeft nooit verontacht';
dat Jezus spreekt:
Het is volbracht!

Nederlandse tekst (herdicht): bedacht door mij (Gertim).
(later ontdekte ik pas dat het lied ook in de bundel van Johan de Heer voorkomt als "Het is volbracht, herinner u, mijn hart", Joh. de Heer 599. Mijn vertaling wijkt dus af van de vertaling in de bundel van Joh. de Heer.

Origineel:
1.Es ist vollbracht! Vergiss ja nicht
dies Wort, mein Herz, das Jesus spricht,
da er am Kreuze für dich stirbet
und dir die Seligkeit erwirbet,
da er, der alles, alles wohlgemacht,
nunmehro spricht: es ist vollbracht.

2.Es ist vollbracht am Kreuze dort
Gesetz und der Propheten Wort:
was wir niemals vollbringen konnten,
ist nun vollbracht durch Jesu Wunden:
was Gottes Rat von Ewigkeit bedacht,
das ist durch seinen Tod vollbracht.

3.Es ist vollbracht und gnug getan,
dass man nicht mehr verlangen kann,
Gott ist versöhnt und ganz gestillet,
weil sein Sohn alles hat erfüllet,
was ist, das man sich Angst und Sorge macht,
man glaube nur: Es ist vollbracht.

4.Es ist vollbracht! Was soll ich nun
darzu noch, o mein Jesu, tun?
Nichts, nichts! Denn was von dir geschehn,
wird schon als mein Werk angesehn,
und das, was dich vollbringe Tag und Nacht,
wird von dir selbst in mir vollbracht.

5.Es ist vollbracht, ich bin befreit,
ich habe schon die Seligkeit;
weil Sünd und Tod sind weggenommen,
ist Gnad und Leben wiederkommen;
darum, wenn auch gleich alles bricht und kracht,
sag ich getrost: es ist vollbracht.

6.Es ist vollbracht! Vergiss ja nicht
Dies Wort, mein Herz, das Jesus spricht,
und lass es dir auch darzu dienen,
dass du vollbringst, was dir will ziemen.
So lang du lebst, lass dies nicht aus der Acht,
dass Jesus spricht: Es ist vollbracht!

Het is volbracht BWV 458 Nederlands nl NL Schemelli Bach Dutch lyrics woorden liedtekst arrangement SATB koorarrangement koor choir partituur

Pages 1
Duration 00:56
Measures 16
Key signature 2 sharps
Parts 2
Part names Voice(2)
Privacy Everyone can see this score
License Attribution, non-commercial, no derivatives
Show more Show less

This score appears in:


Your comment


Comments