Oh, Jesuset dolç!

For SATBUploaded on Nov 4, 2018

Oh Jesuset dolç, oh Jesuset bo! Que'en trist pessebre sou nadó. Per què'heu deixat Vós l'infinit, i'us heu tornat petit petit? Oh Jesuset dolç, oh sol de la nit. Vós ai! sou nat d'haver mort jo. Del meu sudari'aneu bolcat; del meu sudari de pecat. Oh Jesuset dolç, oh lliri morat. Just ara nat, i'us ve ja'el plor. És que'els pecats, faixen estret? És que'el cor nostre'es massa fred? Oh Jesuset dolç, oh bon Jesuset!

Bach BWV 493

Pages 2
Duration 01:50
Measures 21
Key signature 2 flats
Parts 4
Part names Voice(4)
Privacy Everyone can see this score
License None (All rights reserved)
Show more Show less

Your comment


Comments