The New Zealand Story

1 part6 pages04:179 months170 views
Piano
"The NewZealand Story" Original Arcade Suite, now with - intro theme - main theme - heaven theme - speed up theme - winning game end credits

Boig Per Tu

1 part1 page02:183 years5,421 views
Arranjament per a piano sobre el tema de Pep Sala. Intro i final casolans en versió 'live'. Tots els drets pertanyen a Sau i els titulars legals de la peça original. Pujat de bona fe com a diversió i tribut sense cap altre proposit particular.