The New Zealand Story

1 part6 pages04:1710 months178 views
Piano

"The NewZealand Story" Original Arcade Suite, now with
- intro theme
- main theme
- heaven theme
- speed up theme
- winning game end credits

Boig Per Tu

1 part1 page02:183 years5,706 views

Arranjament per a piano sobre el tema de Pep Sala. Intro i final casolans en versió 'live'. Tots els drets pertanyen a Sau i els titulars legals de la peça original. Pujat de bona fe com a diversió i tribut sense cap altre proposit particular.